Privatumo Politika

Asmeninę informaciją perkant prekes šioje elektroninėje parduotuvėje prašoma nurodyti tik pateikiant užsakymą. Elektroninė parduotuvė www.zuviesikrai.t įsipareigoja neatskleisti pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus tuos atvejus, kai informacija yra būtina partneriui, teikiančiam prekių pristatymo ar kitas su pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka.

Pirkėjas šioje el.parduotuvėje gali registruotis. Atlikdamas registraciją - pirkėjas privalo užpildyti registracijos formą. Pirkėjas sutinka registracijos formoje pateikti teisingą, tikslią ir išsamią informaciją apie save, atsakydamas į klausimus, kurie pateikiami registracijos formoje. Taip pat pirkėjas įsipareigoja šią informaciją, jei ji pasikeičia - atnaujinti. Jei pirkėjas pateikia neteisingą informaciją - elektroninė parduotuvė turi teisę sustabdyti arba nutraukti pirkėjo registravimą ir atsisakyti pirkėjui teikti savo paslaugas.

 

Nuo Gegužės 25 d. įsigalioja Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis. Užtikriname skaidrų ir sąžiningą Jūsų asmens duomenų tvarkymą ir anketoje prašome nurodyti tik tuos duomenis, kurie padės sklandžiai įvykdyti Jūsų pateiktą užsakymą. Anketoje prašome pateikti savo vardą, pavardę ir telefono numerį.

Kviečiame susipažinti, kaip bus tvarkomi Jūsų pateikti duomenys:

1. Jūsų vardas ir pavardė bus naudojami tik siekiant identifikuoti jūsų užsakymą atsiėmimo metu.

2. Jūsų telefono numeris bus naudojamas tik siunčiant priminimą SMS žinute apie rezervuotų prekių atsiėmimą arba siekiant suteikti informaciją apie pasikeitimus.

3. Duomenys apie Jūsų užsakymą bus saugomi Google serveriuose ir per 3 kalendorines dienas nuo prekių atsiėmimo datos, duomenys apie jūsų užsakymą bus pašalinami.

Jei sutinkate, jog Jūsų pateikti duomenys būtų naudojami tokiu būdu, tęskite apsipirkimą. Jei tokių duomenų suteikti nesutinkate, tiesiog uždarykite šią anketą. Jeigu norite sužinoti daugiau informacijos apie Jūsų duomenų saugojimą, parašykite mums info@austres.lt    

Ačiū už Jūsų skiriamą laiką.